ABS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000560813,

NIP: 9462653161,

REGON: 361638355,

kapitał zakładowy: 100 000 zł,

miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Kościelna 5/L5, 20-307 Lublin,

adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@elube.pl, numer telefonu:+48 81 74 33 533.